Mijn favorieten

Doe nú een WOZ-check!

 

In deze periode valt de WOZ-aanslag weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gedaald, bestaat de kans dat uw woning voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd. In dat geval
 
betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting. Neem het zekere voor het onzekere en laat uw WOZ-aanslag door ons checken.

Samen met de organisatie WOZme kunnen wij u kosteloos helpen aan een taxatierapport en bij het opstellen van een bezwaarschrift. Klik daarvoor op "bezwaar maken" in onderstaande afbeelding.

Uiteraard kunt u ons ook eerst contact opnemen voor informatie en advies. Telefoon: 0592-331133.