Mijn favorieten

Taxatie

Een taxatie van uw woning kunt u om verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld:

- voor het verkrijgen van een financiering bij aankoop van een woning
- voor het verkrijgen van een financiering bij verbouwing van de eigen woning
- voor de waardebepaling bij verkoop van een woning
- voor het vaststellen van de herbouwwaarde van het onroerend goed
- voor waardebepaling in verband met scheiding en deling
- voor waardebepaling in verband met een nalatenschap, successierecht
- voor waardebepaling in verband met overdracht van ouders aan kinderen

 
Wij zijn aangesloten bij het NWWI en de Taxateursunie om u, indien noodzakelijk, een "gevalideerd" taxatierapport te kunnen verstrekken. Dit is een eis van veel geldverstrekkers.

Tevens zijn we ingeschreven in het register van Vastgoedcert dat de kwaliteit van aangesloten taxateurs bewaakt. We staan daar ingeschtreven in de kamer Wonen/MKB alsmede de kamer WOZ. Dit betekend dat wij u ook kunnen adviseren inzake de WOZ-waarde van uw woning.